Shirt Creator | Terms

GDPR, Vilkår og betingelser
Policy
Formålet med dataskapende: SELECT definerer hvorfor personopplysninger samles inn. Hvis formålet med dataskapelsen endres, informeres "Den registrerte".
Arkivering: SELECT definerer hvor lenge det er relevant å lagre data og sikrer at all data slettes i samsvar med dette.
Offentlig policy: Ved forespørsel vil SELECT gi informasjon om hvilke opplysninger som lagres for hver "Den registrerte". SELECT vil ikke overføre eller selge personopplysninger til tredjepart. Data kan brukes innenfor SELECT Group i samsvar med denne policyen. Data deles IKKE med Select Sport America, da dette er utenfor EU.
Formål med databehandling
De personopplysningene du gir oss via e-post, kontaktformular osv., vil bli behandlet for å besvare dine henvendelser. Du er ikke pålagt å gi oss personopplysninger, men vi vil ikke kunne besvare henvendelser som sendes via e-post uten din e-postadresse.
Arkivering: SELECT definerer varigheten av lagret data og sikrer at all data slettes i samsvar med dette.
Lagringsvarighet
Dine opplysninger slettes hvis omstendighetene indikerer at dine henvendelser er helt avklart.
Hvis det derimot inngås en avtale, vil opplysninger som kreves i henhold til handels- og skattelovgivning bli bevart av oss i den lovpålagte perioden.
Sikkerhetstiltak
SELECT sikrer at fysiske systemer og IT-systemer er beskyttet mot uautorisert tilgang, bruk eller endring av data.
SELECT sikrer at kun relevante personer får tilgang til data.
Design
Designen laget med Creator er bare en prototyp - ikke en endelig design. Alle brukere som har fylt ut forespørselsskjemaet og laget et produkt design, vil bli kontaktet av SELECTs salgsavdeling, og designet vil bli ferdigstilt i samarbeid med SELECT.
SELECT forbeholder seg retten til å justere det endelige designet, og det endelige designet vil bli sendt til godkjenning før en prøveproduksjon utføres.
Kontakt
Ved å fylle ut forespørselsskjemaet ved slutten av prosessen gir du herved SELECT retten til å kontakte deg i etterkant.
Bestilling
Å lage et design i Creator vil generere en forespørsel. Vennligst merk - dette betraktes ikke som en bestilling. Bestillingsbekreftelsen vil bli sendt til deg av SELECTs salgsavdeling når designet er blitt ferdigstilt og godkjent.