CSR

SELECT ANWAR KHAWAJA INDUSTRIES HEALTH & EDUCATION PROGRAM

SELECT Sport selger mer enn 4 millioner baller hvert år. Rundt 40 % av disse håndsydde ballene er produsert i Sialkot-området i Pakistan av Anwar Khawaja Industries (AKI).

Helse

Det er svært lite sosial velferd i Pakistan, noe som betyr at en alvorlig sykdom lett kan utslette en families økonomi.

utdanning

SAHEP gir familien en sum penger for hvert barn som går på skolen.

Løpende engasjement

SELECT ser på SAHEP som en integrert del av bedriftskulturen og samfunnsansvaret.

Selects tilnærming til CSR i Pakistan

For de menneskene som syr SELECT-baller i Pakistan, er det vårt mål å dekke deres grunnleggende behov. Disse behovene inkluderer medisinsk hjelp og medisiner for hele familien. Alle barn gis mulighet til utdannelse. Utdanning er nøkkelen til å forbedre levestandarden for fremtidige generasjoner. Denne målsettingen omfatter også avskaffelse av barnearbeid, noe SELECT og AKI ikke ønsker å benytte seg av.

SAHEP-PROGRAMMET

SELECT og AKI har utformet et hjelpeprogram for skredderne - det kalles SAHEP (SELECT Anwar Khawaja Industries Health & Education Program). Blant annet gir SAHEP gratis legehjelp og medisin til alle skreddernes familiemedlemmer, insentiver for å holde barna på skolen og direkte undervisning for barn som ikke kan delta i vanlig skolegang.

SAHEP-ansatte i Pakistan, under ledelse av fru Anita Khawaja, fører nøyaktige registre over alle SELECT/AKIs skreddere og deres barn, og besøker familiene jevnlig. Dette sikrer at SAHEPs tjenester når de rette personene, og at behovene til hver familie blir ivaretatt.

Les mer om SAHEP