Veldedighet

Verdens beste leketøy, en ball, kan spre glede for mennesker med store utfordringer og endre fokus i minst et kort øyeblikk.

SELECT donerer årlig mer enn 5.000 forskjellige baller hovedsakelig til veldedighetsprosjekter for barn i afrikanske land via anerkjente organisasjoner og private prosjekter. Også skoler på Grønland og vanskeligstilte grupper av mennesker rundt om i verden har mottatt baller fra oss ved forskjellige anledninger. Til slutt støtter vi og har produsert spesialfotballer til et prosjekt kalt "Red Card to Racism" gjennom Danish Players Union.