FIFA Quality

FIFA Quality Approval

FIFA QUALITY:

Testkravene understreker holdbarheten og sikkerheten til disse produktene, spilleflatene og teknologiene mer enn for FIFA Basic-standarden. Grunnleggende ytelses- og nøyaktighetskriterier testes, men hovedfokuset er å sikre utbredt bruk.